Du är en investerare

Beroende på vem man är, så använder man olika språk. Och få företagare skulle nog säkert kalla sig själv för en investerare. Investerare för företagare är dem som investerar kapital i företaget – men låt mig försöka ändra på den bilden. Som företagare erbjuder vi oftast ägarandelar i företaget åt investerare – i gengäld för kapital. Företagare ser det som …