Vårgårda Kvarn Snus

Snus, en ny svensk småföretagarbransch

Det finns kärnsvenska verksamheter med djupa historiska rötter som fått ny popularitet bland landets entreprenörer. Det handlar till exempel om ölbryggerier, sprittillverkning och snusfabriker. Samtidigt som det finns lång tradition på dessa områden har de åter blivit möjliga att ge sig in i till följd av de senaste årens upplättade regelverk. När det gäller snus finns en trend bland konsumenterna …