Bidrag till företag

Om man uppfyller villkoren, så finns det en uppsjö av olika bidrag man kan söka till sitt företag. Alla bidrag måste kunna kopplas till ett projekt, såsom produktutveckling och innovation eller forskning.

Man kan söka bidrag från EU, nationell eller regional nivå.

EU-bidrag

EU-bidragEU-kommissionen erbjuder bidrag för att stödja projekt eller organisationer som arbetar för EU:s intressen eller som bidrar till att genomföra ett EU-program eller en EU-strategi. Bidragen söks genom att projektförslag lämnas in när en ansökningsomgång utlysts. Alltså, det kan vara en lång väntetid.

Kommissionen kan även erbjuda garantier på mikrolån på högst
25 000 Euro till företag. Alltså, EU kan garantera  tex att din lokala bank att låna ut max 25 000 Euro.

För att kunna ansöka om lån måste ditt företag uppfylla de villkor som fastställts av EU-kommissionen:

 1. Företaget ska ha färre än 250 anställda
 2. Det ska ha en omsättning som är lägre än 50 miljoner euro och/eller en balansomslutning på mindre än 43 miljoner euro
 3. Ditt företag betraktas som ett litet eller medelstort företag enligt EU:s förordningar.

För att få se vilka typ av projekt som EU stödjer kan du besöka Europeiska kommissionens bidragssida.

Här kan du se över bidragsreglerna och stödmöjligheterna (PDF)

Här är en guide över hur du söker EU-bidrag (PDF)

Nationella bidrag

bidrag från tillväxtverketNär det gäller bidrag på nationell eller regional nivå, så är det bra att vända sig till Tillväxtverket. Deras webb har en lista på aktuella ansökningsomgångar där du söka bidrag för olika projekt.

Hos Tillväxtverket kan du alltid söka bidrag för projekt som rör sig inom följande områden:

 • Regionalt investeringsstöd
 • Sysselsättningsbidrag
 • Transportbidrag
 • Kommersiell och offentlig service
 • Leverantörsprogram för fordonsindustrin

Bidrag från VinnovaEtt annat alternativ är Vinnova. Deras huvudsakliga uppgift är att främja tillväxt i Sverige genom att finansiera forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. De har ca 2 miljarder till sitt förfogande varje år, men deras krav på samfinansiering gör att den siffran fördubblas.

En viktig del av VINNOVAs verksamhet är att öka samarbetet mellan företag, högskolor och universitet, forskningsinstitut och andra organisationer i innovationssystemet.

Flera myndigheter erbjuder stöd till svenska aktörer som ska söka till sjunde ramprogrammet. Det gäller i dagsläget VINNOVA, Formas, FAS, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Regionala Bidrag

Länsstyrelsen erbjuder också bidrag för företag. Du kan ansöka att få bidrag när du arbetar med:

 • Natur
 • Jordbruk
 • Jakt och fiske
 • Gamla byggnader och marker
 • Bostäder
 • Företag och fler jobb
 • Stöd till människor

Även landsting erbjuder stöd för regional utveckling. I norrbotten har landstinget tillsammans med Tillväxtverket satsat 5 miljoner kronor till kvinnors företagande i Norrbotten.

Sammanfattningsvis så kan man väl säga att det finns en hel del bidrag du kan ansöka. Och det är rörigt. Och att det kommer ta tid. Bäst är det att ta kontakt med dem som jobbar med bidrag direkt och de kan hjälpa dig med att lotsa dig vidare till rätt instans och rätt typ av bidrag. Låt dem göra det mesta av jobbet när det gäller att hitta rätt. Deras jobb är beroende på att projekt finner bidrag.

Du kan oftast dock inte sitta och vänta på pengar. Du måste oftast stoppa in medel själv om de ska bidra. Och när det gäller mikrobidrag, så måste du stå för hela beloppet själv och sedan ansöka om att få tillbaka pengar från instansen.

Det är rörigt, så ta kontakt med ett proffs.

För fler tips när det gäller bidrag kan du besöka denna utmärkta artikel hos Driva Eget

För de flesta företagare är det bättre att hitta någon annan typ av finansiering.

Lämna ett svar