Funderar du över värderingar? Här har vi en lista på 40 olika värderingar som kan få dig på rätt spår.

Mitt förslag är att välja de tre som passar dig att bygga din företagskultur kring. Du kan ha fler, men ofta är det svårt att implementera och hantera många fler än tre kärnvärderingar.

Klicka här för att ladda ner mallen