Eget kapital

Sparbössa med myntNär det gäller finansiering av företag för egna pengar bokförs det under Eget Kapital i balansräkningen. Eget kapital i ett företag är företagets skuld till ägarna.

Men det egna kapitalet i företaget kan också ses som organisationens rörelsekapital. Bara för att man har en skuld till ägarna, så behöver den inte betalas ut, utan att rörelseresultatet påverkar bara den posten positivt eller negativt.

Eget kapital i en enskild firma kan ses som företaget skuld till den enskilde näringsidkaren även om det inte är korrekt att använda ordet skuld. En enskild företagare kan under året bokföra egna insättningar som ökar värdet för det egna kapitalet och bokföra egna uttag som minskar värdet av eget kapital. Vid bokslutet bokförs resultatet i eget kapital och om resultatet är positivt så ökar värdet på eget kapital och om resultatet är negativt så minskar värdet på eget kapital. Enkelt eller hur?

Inte? Ja, det här är något som din revisor har koll på.

Det finns speciella regler för aktiebolag om hur man får ta ut pengar ur företaget, som omfattas av Aktiebolagslagen (2005-551). Läs den inte. Låt någon annan ha koll på det. Du kan inte göra allt.

Är det så att du själv ska finansiera din verksamhet? Kolla efter alternativ.

Lämna ett svar