Finansiering för företag

Utifall du själv inte kan eller vill finansiera starten eller utvecklingen företaget med egna pengar måste du vända dig till en extern finansiär. Formerna och villkoren för finansiering skiljer sig åt, men kan oftast delas in i lån, riskkapital och bidrag.

Det man inte kan komma ifrån är att all form av finansiering innebär en risk. Det är alltid någons verkliga pengar som man investerar i företaget. Det finns alltid en risk att allt inte flyter på så bra som du hade tänkt dig från början och att allt eller delar av kapitalet går förlorat.

Startfasen

I startfasen av ett företag kan du finansiera ditt företag med eget kapital, riskkapital eller lån. Bidrag är svåra att få.

Om du dock över 25 år och är arbetslös eller riskerar att bli det, så kan du söka det som i folkmun kallas för starta eget bidrag hos AMS. Den är till för att hjälpa arbetslösa att kunna starta sin verksamhet och syftet är att du som nystartad ska kunna ta ut lön direkt ur företaget. Stödet uppgår till max 6 månader, och kan endast i undantagsfall förlängas.

Löpande

Under den löpande verksamheten, alltså i fall där allt rullar på som vanligt, kan det hända att man ändå behöver tillskott av medel. Kanske något extraordinärt har hänt och likviditeten inte är vad den borde vara. Då är det brukligt att man ansöker om ett lån.

Om man har solida siffror och kan förklara vad som hänt, så bör det inte vara några problem att få lån från sin bank.

Riskkapital och bidrag är inte intressanta i detta läget.

Tillväxt

Om det gäller tillväxt, produktutveckling, nyinvestering eller något som främjar det lokala miljön eller näringslivet, så finns det möjlighet för bidrag. Forskning är också ett ypperligt område att ansöka bidrag inom. Trots att det kan upplevas krångligt, så finns det väldigt många olika bidragsmöjligheter för tillväxtföretag.

Riskkapital kan vara särskilt intressant om man planerar expandera verksamheten internationellt, eller att man har hittat en ny attraktiv nisch med en innovation eller något sådant. Då kan riskkapitalister vara till stor hjälp, inte bara ekonomiskt utan med direkt operativa råd. De kan agera som ”dörröppnare” för dig.

För mer information om riskkapital rekommenderar jag att skaffa Svenska Riskkapitalsföreningens medlemsmatrikel. Det är en bok som innehåller alla medlemmar och deras investeringspreferenser.

Här kan du även söka efter riskkapitalister.

När du har dina finansieringalternativ klara, är det dags att skapa en strategi. Om du redan har det klart, varför inte sätta igång med din Marknadsföring

Lämna ett svar