Hur du gör en marknadsundersökning

Innan du gör en ordentlig marknadsundersökning, klarar din affärsidé följande parametrar:

 • Måste vara en marknad där du tror du har möjlighet att vinna.
 • Måste vara en marknad där det finns nog med omsättning.
 • Måste vara en kundgrupp du kan nå.
 • Borde vara ett område där du kan sälja till kunden om och om igen.
 • Borde vara ett område där du kan använda dina styrkor som hävstångseffekt.
 • Borde vara en kundgrupp som har råd att betala.
 • Borde vara ett område som du bryr dig om och där du vill erbjuda mycket värde.

Så här kommer du fram till data och insikt om din marknad.

Lönsamhet

Är marknaden nog stor för att du ska kunna gå vidare? Ta följande formel i beaktning:

Total värde per kund + Volym = Marknad

Hur mycket uppkattar du att varje vunnen kund spenderar i snitt? Man måste realistisk kunna uppskatta hur mycket en kund är värd i ekonomiska termer och även den volym av dessa kunder som finns tillgängligt inom nischen. Det blir din marknad. Utvärdera därefter om denna marknad – eller mer realistiskt sett -en andel av den kan uppfylla de målsättningar du har.

Om den inte kan erbjuda dig vad du målsatt dig för, så har du fyra alternativ:

 1. Du måste du lista ut hur du ökar kundvärdet (andra produkter med andra marginaler, djupare sortiment så att du kan återkomma till kunden en längre tid, säljarelaterade förbrukningsartiklar osv.)
 2. Du måste öka volymen (rikta dig in på en större marknad t.ex via Internet, gå högre upp i kedjan och bli leverantör till butiker, företag eller t.o.m. grossister som har en mer utspridd kundbas och befintlig logistik)
 3. Byt ut dina målsättningar, vilket är en fantasilös och tråkig lösning.
 4. Hitta en ny nisch.

Du kan få fram värdet per kund genom att uppskatta, tala med säljarna och talamed kunderna. Ibland finns färdiga undersökningar gjorda.

Volym

Volymen kan du uppskatta genom att tala med människor som kan marknaden. På Internet kan och bör man använda sig av sökordsanalys för att se hur många sök som sker på relaterade nyckelord.

Det går till så här:

 • Gå till Google Adwords
 • Klicka dig vidare till Traffic Estimator
 • Fyll i dina sökord och se hur mycket trafik du kan få och till vilket pris.

Googletrafik

Sökordsanalyser ger dig inte fulla bilden, men kan ge dig värdefull data när det kommer till marknadsundersökningar.

Du kan också kolla in Google trender för att se om intresset för produkten ökar eller inte.

Ett annat sätt att uppskatta volym och intresse är att kolla vilka grupper och sidor som finns på Facebook och framförallt hur många medlemmmar de har.

Research

Här är några färdiga allmänna frågor som du bör kunna svara på, men avsätt lite tid för att skriva ned frågor som ärspecifika för din nisch.

 • Vad är kundernas absolut största frustration?
 • Vad är kundens största problem eller utmaning?
 • Vilka är kundens 10 största rädslor, stressorer och orsaker till misslyckande?
 • Vad är det som gör att deras rädslor är befogade? Vilken mätbar data styrker dessa rädslor? (Beviset om varför de borde vara stressade, rädda och oroade)
 • När kunden väljer leverantör inom din nisch, efter vilka kriterier väljer kunden?
 • Vad är den primära orsaken till att kunden söker din produkt eller tjänst?
 • Vad är de 3 mest önskade fördelarna/resultaten/effekter som kunden söker när kunden söker tjänster inom din nisch?
 • Vad är den genomsnittliga säljcykeln i din nisch? -Det bestämmer hur din eventuella marknadsföring bör se ut och du kan bättre uppskatta kassaflödet.
 • Vad är den genomsnittliga kundåldern i din nisch – Hur länge kan du räkna med att en kund är en kund? (det är aldrig “för evigt”. En kund är en kund, så länge som han förmodas att köpa igen.)
 • Vilka är de tre största konkurrenterna?

Om du kan få fram svaren på dessa frågor, och dina nischspecifika frågor, så har du kommit långt i att förstå marknaden och hur du kan formulera en strategi.

Lämna ett svar