Skillnaden mellan företagare och entreprenörer

Företagare och entreprenörer är enligt mig två helt skilda varelser – och skillnaden består i hur de tänker, medvetet eller omedvetet. Och vad de uppnår blir därigenom två helt skilda saker.

Företagare tänker: Vad kan jag göra själv?
Entreprenören tänker: Vad måste jag göra själv?

Konsekvensen blir att företagaren alltid är en integrerad del av affärssystemet och blir oundvikligen en flaskhals för produktiviteten pga att deras tid och energi är begränsad.

Företagare

Entreprenören tänker systematiskt. Hur delegerar jag alla uppgifter. För entreprenören inser att det är det enda sättet för företaget att växa och bli större än entreprenören själv.

Entreprenör

Tyvärr dock, fastnar många företagare i företagarfällan trots att de har entreprenörsdrömmar. De vet inte hur det ska bygga upp företaget systematiskt så att de kan ta sig bort ifrån att arbeta i det. I slutändan har de helt enkelt bara köpt sig ett jobb.

Lämna ett svar