Skydda din affärsidé

skydda_ideIbland så hör man skräckhistorier om hur man blivit bestulen på en affärsidé. Dock så är det väldigt sällsynt att det förekommer. Men det finns anledning att vara vaksam inom vissa branscher att tänka till en extra gång, utifall skydda sin idé, varumärke eller uppfinning är något man bör investera i.

Trots att det inte går att skydda en affärsidé juridiskt, så finns det olika typer av skydd du kan implementera.

Sekretessavtal

Genom att upprätta ett sekretessavtal mellan dig och din affärspartner kan du minska risken för att idén sprids. Avtalet bör upprättas i skriftligt där det tydligt framgår att informationen inte får spridas. Någon form av skadeståndsklausul bör finnas med i avtalet om avtalsparten bryter mot avtalet.

Copyright och upphovsrätt

Upphovsrätt betyder att den person som har skapat ett verk också ska ha ensamrätt till att bestämma hur detta verk används. Copyright symbolen © anger vem som har upphovsrätten.

Som upphovsman har du rätt till kompensation om någon annan använder ditt verk för ekonomisk vinning. Du har också rätten att bli omnämnd som upphovsman närhelst verket citeras eller nämns.

Andra har rätten att citera ditt verk. Wikipedia har mer info om upphovsrätt.

Varumärkesskydd

Att registrera ditt varumärke hos PRV är det säkraste sättet att få ensamrätt till ditt kännetecken. Registreringen gäller i tio år och kan därefter förlängas med tio år i taget.

Varumärken du kan registrera är:

  • Logotyp (ICA)
  • Personnamn (Karolina Klüft)
  • Ljudslinga (Hemglass)
  • Färgton, som gäller för produktgrupp (Löfbergs Lila)

Ensamrätten gör att ingen annan har rätt att använda märket på sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring. Skulle det ändå hända handlar det om ett varumärkesintrång och du kan vända dig till domstol. Domstolen kan i sin tur förbjuda fortsatt intrång och döma till böter eller fängelse.

Du registerar varumärken hos prv.se

Priset är från 1500 kr och uppåt beroende på specifikationerna i din ansökan.

Patent

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Det innebär att ingen annan får använda uppfinningen genom att tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan patenthavarens tillstånd.

Det kan upplevas väldigt krångligt att få sin patent beviljad och därför erbjuder Patent och registreringsverket konsulttjänster som kan hjälpa dig undersöka dina möjligheter att registrera en patent.

Därutöver bör man alltid ta kontakt med en patentombud som kan hjälpa dig formulera ansökningen på ett korrekt sätt som verkligen skyddar innovationen.

Patent kan ta upp till 18 månader innan de beviljas. PRV har en utmärkt film som beskriver processen.

När det gäller patent så är det prv.se du ska besöka

Att gå vidare helt oskyddad

Det är ofta något annat än unikheten i själva idén eller produkten som utgör vår konkurrensfördel. Därför väljer de flesta att inte skydda sina idéer, för att det behövs inte. Man har nog med problem att övertala någon att bry sig överhuvudtaget.

Lämna ett svar