Vårgårda Kvarn Snus

Snus, en ny svensk småföretagarbransch

Det finns kärnsvenska verksamheter med djupa historiska rötter som fått ny popularitet bland landets entreprenörer. Det handlar till exempel om ölbryggerier, sprittillverkning och snusfabriker. Samtidigt som det finns lång tradition på dessa områden har de åter blivit möjliga att ge sig in i till följd av de senaste årens upplättade regelverk.

När det gäller snus finns en trend bland konsumenterna att söka sig bortom de största och mest dominerande varumärkena. Det har uppstått en hel industri kring produkter som riktar sig till de privatpersoner som blandar och kryddar sitt eget snus. Samtidigt finns flera nya, lite mindre aktörer på marknaden som exempelvis Nordic Snus.

Snusets svenska historia sträcker sig tillbaka till 1700-talet. Flera gamla klassiska märken lever fortfarande kvar från dess första storhetstid, då förbrukningen uppgick till över ett kilo per svensk och år. Efter en nedgång har snuset åter blivit allt mer populärt, bland annat till följd av en allmän medvetenhet om rökningens risker och rökförbudet på krogen. Dessutom har portionssnuset inneburit att det mesta snus som säljs nu för tiden är lättare att hantera och att använda. Idag är förbrukningen gott och väl ett halvt kilo per svensk och år.

Det svenska snusmonopolet första seriösa utmarare var Vårgårda Kvarn, nordost om Göteborg. Här driver Nordic Snus i dag modern tillverkning i klassiska gamla industrilokaler med anor ända tillbaka till 1400-talet.

Andra snusentreprenörer värda att nämna är Henrik Jakobsson som sålde sin båt för att investera i egen snustillverkning i företaget Gotlandssnus. I dag omsätter bolaget drygt 30 miljoner kronor och tillverkar ungefär 10.000 dosor per dag. Och Anneli Hellström som driver en snusfabrik med 15 anställda som tillverkar det nikotinfria Choice Pepper av bland annat örter och kryddor. På uppfinnarsidan kan man nämna Bengt Wiberg som tagit fram en ny snuspåse som är skonsam mot tandköttet, som vi kommer att få se i Swedish Matchs utbud.

Snusbranschen har med andra ord utrymme för entreprenörer som går åt helt olika håll. Att konkurrera med smak och kvalitet är en väg, speciellt i en tid då exklusiva specialprodukter håller på att bli allt mer populära. Eller med pris, på den massmarknad som uppstått med postorder på nätet som plattform. Segmentet nikotinfria produkter växer hela tiden, liksom smaksättare och utrustning för dem som blandar själva. Kring allt detta uppstår även en sekundärindustri med till exempel fulfillment services, dropshipping och marknadsföring. På det hela taget är det en rätt imponerande bransch som håller på att växa fram i form av små och medelstora företag, vid sidan av de stora aktörerna.