Skillnaden mellan företagare och entreprenörer

Företagare och entreprenörer är enligt mig två helt skilda varelser – och skillnaden består i hur de tänker, medvetet eller omedvetet. Och vad de uppnår blir därigenom två helt skilda saker. Företagare tänker: Vad kan jag göra själv? Entreprenören tänker: Vad måste jag göra själv? Konsekvensen blir att företagaren alltid är en integrerad del av affärssystemet och blir oundvikligen en …