12 rekommenderade egenskaper för entreprenörer

• Handlingsorienterad Världens bästa idéer kommer inte att betyda något om den inte sätts till verket. • Uthållig Det finns alltid nederlag och motgångar i en entreprenörs liv, därför är det av största vikt att komma tillbaka in i matchen utan att låta onödig tid gå förlorad. • Skapar värde Ditt företag måste erbjuda kunderna en förhöjd livskvalitet. Varför skulle …

Du är en investerare

Beroende på vem man är, så använder man olika språk. Och få företagare skulle nog säkert kalla sig själv för en investerare. Investerare för företagare är dem som investerar kapital i företaget – men låt mig försöka ändra på den bilden. Som företagare erbjuder vi oftast ägarandelar i företaget åt investerare – i gengäld för kapital. Företagare ser det som …