Vad är en affärsidé?

GeniAlla företag har en affärsidé, trots att den kanske inte alltid är så väl formulerad som den borde vara.

Här är några egenskaper som en affärsidé består av:

  • Affärsidén ska vara väl formulerad (inte nödvändigtvis välformulerad) och tydligt beskriven.
  • Förklara hur företaget tillför värde till marknadsplatsen.
  • Förtydligöra hur företaget avser att tjäna pengar.
  • Tydliggöra vem som är kunden.
  • Visa inom vilket område som företaget ska verka.

Kort sagt – affärsidén ska förklara storyn: Vad, vem, hur, varför.

Det stora problemet kring formuleringen av affärsidéer är oftast osäkerhet om lönsamhet. Man vill inte ”låsa” sig för framtida möjligheter, utifall en strategisk förändning skulle bli nödvändig.

Dock, så är den oron helt obefogad. Alla företag kommer till slut behöva ändra sin strategi och vad de erbjuder ut mot kund. Det är bara ett faktum att det är så. IBM gör helt andra saker idag än för 30 år sedan. Det är naturlig evolution.

Det är därför bättre att fokusera, begränsa och tydliggöra sin affärsidé redan i början. Det inger mer trovärdighet och ger alla involverade bättre möjligheter att utvärdera utmaningar och den ekonomiska bärigheten av affärsidén.

En av de större, mer reella problemen är att leva efter sin affärsidé. Om man som konsult får ett uppdrag som inte faller inom ramarna: Tackar man nej?!

Jag säger inte att det är rätt eller fel, utan man måste ta hänsyn till alla enskilda fall. Men jag vet med 100% säkerhet att man inte bygger stora företag utan att vara fokuserad och utan att följa sin affärsidé.

Jag menar; Hur många gånger har inte McDonalds fått önskemål att slopa saltgurnan i deras Big Mac. De säger kategoriskt nej! Det tillhör inte deras affärsidé att låta kunderna bestämma vad som ingår i deras burgare. De skickar dessa kunder till Burger King – Have it your way!

När du först ska formulera din affärsidé, så är ett tips att börja bakifrån. Vad vill du uppnå? Vad är din vision?

Här är en guide: Hur du skapar din vision

 

Lämna ett svar