Jonas Nilsson Svedea Försäkring

Värsta försäkringsfelet – är att inte ha försäkring alls

Det är rad saker man bör tänka på när man startar eget. Det är bland annat affärsidé, affärsplan och finansiering. Men glöm inte bort försäkringen! Hela 30% av alla småföretagare i Sverige har ingen försäkring alls för sitt företag vilket kan slå otroligt hårt tillbaka den dagen olyckan är framme.

Vi kontaktade Jonas Nilsson, ansvarig för företagsförsäkringar på Svedea, och ställde några frågor kring vad man bör tänka på i val av företagsförsäkring.

Varför är det så många småföretag som inte har försäkring?

Till allra största grad handlar det om okunskap. Jag tror inte det handlar om slarv eller snålhet utan om okunskap om vad som krävs försäkringsmässigt och vad en företagsförsäkring innehåller fördelar.

En del av de som driver enskild firma tror att hemförsäkrings ”Ansvar och Rättskydd” även gäller för händelser relaterade till företaget. Men på den punkten skiljer sig företaget mot privatpersonen. Andra förknippar en företagsförsäkring enbart med försäkring för Egendom och väljer att inte teckna skyddet eftersom man inte har speciellt mycket egendom att försäkra. Men Egendom är bara en del av hela företagsförsäkringen. Bland annat ingår just Ansvar och Rättskydd vilket alla företag bör ha.

Vilka delar innehåller en företagsförsäkring?

Likt en hem- eller bilförsäkring så är företagsförsäkringen uppdelad i flera delar. De delar som i stort sett alltlid finns med är Egendom, Ansvar, Rättsskydd och Avbrott. Sen finns det ofta ett flertal tilläggsförsäkringar att välja på. De är ofta riktade mot en speciell bransch och täcker behov som speciellt finns inom det området.

Vad ger du för råd till småföretagare gällande försäkring?

Första och viktigaste rådet är att ha en företagsförsäkring. I och med att det är så många som står utan försäkring är det ett råd jag ofta och gärna återkommer till. I val av försäkring ska man söka efter en försäkringslösning som är så anpassad som möjligt till den verksamhet man driver. Det brukar inte vara några problem att hitta rätt då försäkringsbolagen gärna guidar rätt bland deras försäkringar. Sen finns alltid en fördel att jämföra mellan flera olika bolag. Men mitt viktigaste råd blir ändå ”Teckna försäkring!”. Även om det skiljer mellan bolagen gällande försäkringsskydd så är det ingen företagsförsäkring i Sverige som är riktigt dålig. Det riktigt dåliga är att inte vara försäkrad.

Lämna ett svar